Productieplanning

Deze website gaat over productieplanning en waarom het zo lastig is om gemaakte productieplanningen te halen. Meer specifiek gaat deze website in op productieplanning in de discrete productie. Discrete productie houdt in dat, om een eindproduct te vervaardigen, diverse duidelijk te onderscheiden achtereenvolgende stappen moeten worden doorlopen. Het eindproduct kan een tastbaar product zijn zoals een metalen scharnier, een houten stoel of een maatwerk keuken maar het kan bijvoorbeeld ook een verleende bouwvergunning zijn. Discrete productieprocessen hebben gewoonlijk de eigenschap dat de halffabricaten een bepaalde tijd stil staan in een wachtrij (buffer), daarna enige tijd worden bewerkt, vervolgens naar de volgende stap gaan, net zo lang tot het eindproduct gereed is.

Het doel van productieplanning is het garanderen dat het eindproduct gereed zal zijn op een vooraf bepaald tijdstip. Dit met als doel op tijd aan de afnemer (de klant) te kunnen leveren. Dat leveren kan vanuit voorraad zijn of rechtstreeks vanuit een klantvraag. Als uw organisatie zich kenmerkt door leveren vanuit voorraad dan noemen wij dat ‘make to stock’. Als uw organisatie uitsluitend op klantvraag produceert, dan noemen wij dat ‘make to order’. Zowel voor make-to-stock als make-to-order bedrijven, is het nakomen van de afspraak om op een bepaald tijdstip te leveren (de leverbetrouwbaarheid) uitermate belangrijk.

Om de levertijden te realiseren, wordt een productieplanning gemaakt. De productieplanning is een plan dat per productiestap aangeeft wanneer deze plaats zal moeten vinden om de laatste productiestap op tijd klaar te hebben. En als u die planning volgt, zijn alle productieorders op tijd klaar. Helaas blijkt dat in de praktijk voor veel bedrijven lastig te zijn. Er wordt geworsteld met de planning, die al verouderd is op het moment dat deze is wordt gemaakt. In veel gevallen wordt de planning niet gehaald. Dat geldt zelfs als men gebruik maakt van productieplanning software. Als u op Google het woord productieplanning invoert, ziet u dat soort software voor productieplanning al snel voorbijkomen.


Productieplanning afbeeldingen in Google

Hoe kan het nu dat dit soort productieplanningen zo vaak mislukt? En wat kunt u er aan doen? Laten wij daarvoor eens naar de verkeerssituatie in Nederland kijken.

Stel dat u met de auto van de Nieuwekade in Utrecht naar de Rijnstraat in Groningen wilt. U kunt een plan maken met alle wegen die u moet rijden (de productiestappen). Per weg kent u de maximumsnelheid. U weet dus hoe lang u geschat op die weg zult moeten rijden (de voorcalculatorische productietijd). Als u een schema maakt met alle wegen en tijden onder elkaar en u weet hoe laat u wilt arriveren in Groningen, dan weet u hoe laat u uit Utrecht moet vertrekken, namelijk 105 minuten voor de geplande aankomst. Dit geheel is uw productieplanning.

U heeft uw waterdichte plan gemaakt: u kent alle wegen, de afstanden, de snelheden en dus alle tijden. Vol goede moed start u precies op tijd uw auto en … u staat direct stil in de binnenstad van Utrecht. Het verkeer rijdt stapvoets. Er blijken meer mensen bedacht te hebben om op dit moment in de auto te stappen. Terwijl u met een slakkengang door Utrecht sukkelt, hoort u een stem op de radio praten over slechte weersomstandigheden in Drenthe en Overijssel waardoor daar de wegen beginnen vol te lopen. Eén ding is zeker: u zult niet op tijd in Groningen aankomen. Maar wat nog veel vervelender is: u heeft geen flauw idee hoe lang het dan wèl gaat duren.

Het fenomeen dat hier optreedt houdt in dat hoe drukker het op de weg is, hoe langer het duurt voordat u op de plaats van bestemming aankomt. Maar nog belangrijker: hoe onbetrouwbaarder uw aankomsttijd.
Dit fenomeen neemt exponentieel toe, zoals onderstaande grafiek illustreert.


Exponentiële groei van ellende

Als er geen verkeer op de weg is, klopt uw routeplan precies. Als er weinig verkeer op de weg is, gaat alles ook nog goed. Als het iets drukker wordt kunt u, als u pech heeft, eens 5 minuten later op de plaats van bestemming zijn. Maar er is een kritisch punt of een kritisch gebied, een kritische hoeveelheid verkeer. Als dat is bereikt, begint alles vast te lopen met als gevolg zeer lange reistijden en zeer onvoorspelbare aankomsttijden. Een extra bijkomstigheid is dat het tijdelijk bereiken van de kritische hoeveelheid op één plek, het bereiken van de kritische hoeveelheid op andere plekken tot gevolg kan hebben. Als het op een bepaalde uitvalsweg te druk wordt, al is het maar voor korte tijd, dan kunnen alle wegen die leiden naar die uitvalsweg ook verstopt raken. Die laatste verstoppingen kunnen nog steeds voortduren als het verkeer op de uitvalsweg al lang weer onder de kritische grens zit.

Net als in het verkeer doen de hierboven beschreven situaties zich ook voor in productiebedrijven. Een productieorder volgt een bepaalde route door de fabriek. Maar het is niet de enige productieorder; er zijn tientallen, misschien wel honderden productieorders die gelijktijdig hun route door de fabriek willen afleggen. Als de kritische grens bereikt is, komen veel productieorders te laat en wordt de levertijd onbetrouwbaar. Zelf als op een bepaalde plek in uw fabriek tijdelijk de kritische grens wordt bereikt, kan dit daarna tot het bereiken van kritische grenzen op andere plekken leiden. Er is sprake van floating bottlenecks. Dit alles zorgt voor een situatie waarin productieplanningen niet worden gehaald terwijl de oorzaak moeilijk is aan te wijzen. Voor veel bedrijven is dit een lastig te doorbreken situatie.

Met bovenstaande is aangetoond dat doorstroming (flow) noodzakelijk is om de gemaakte productieplanning te kunnen realiseren. Als u met uw auto onderweg gaat, heeft u geen invloed op hoeveel andere auto's er op de weg zijn. Maar het goede nieuws is: u heeft wel invloed op het aantal productieorders op uw werkvloer!

Lean Manufacturing en Quick Response Manufacturing (QRM) bieden gereedschappen om die flow te creëren. Deze gereedschappen hebben wij in de praktijk succesvol toegepast. Om de implementatie van die verbeteringen sneller te laten verlopen, ze duurzamer in uw bedrijf in te voeren en om ze continu te kunnen monitoren en verbeteren, hebben wij het softwaresysteem ’PROPOS software’ ontwikkeld.

PROPOS software zorgt voor flow in uw fabriek, maakt voor u de productieplanning en monitort of er bijzonderheden zijn waaraan u aandacht moet besteden. Dat zorgt voor rust in uw organisatie, voor een hoge betrouwbaarheid van levertijden en voor korte levertijden. Het betekent dat u uw afspraken met klanten kunt nakomen.


PROPOS zorgt voor flow in uw fabriek

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer +31 (0)314 369 977.
Of kijk op onze website http://www.propos-software.nl voor meer informatie over onze oplossingen voor productieplanning.
 


ing. Robert Peters
PROPOS software